great


great
adj. groot; belangrijk; groots; uitstekend
great1
[ greet]
I 〈telbaar zelfstandig naamwoord〉
grotevooraanstaande figuur
voorbeelden:
1   the greats of industry de groten van de industrie
II 〈zelfstandig naamwoord; werkwoord voornamelijk meervoud; the〉
grotenvooraanstaande/prominente figuren
voorbeelden:
1   great and small iedereen, uit alle lagen van de bevolking
III 〈meervoud; Greats〉
eindexamen (voor Bachelor of Arts) 〈in Oxford, in het bijzonder in klassieke letteren en wijsbegeerte〉
————————
great2
〈greatness〉
I 〈bijvoeglijk naamwoord〉
grootnobel 〈personen〉
〈informeel〉geweldigfantastisch, tof
voorbeelden:
1   a great man een groot/nobel man
2   a great idea een geweldig idee
     I'm the greatest! ik ben de allergrootste!
II 〈bijvoeglijk naamwoord, attributief〉
grootbelangrijk, vooraanstaand
verhevengroot 〈ideeën〉
buitengewoongroot, zwaar 〈gevoelens, toestanden e.d.〉
grootaanzienlijk, hoog 〈aantal〉
langhoog 〈(leef)tijd〉
grootijverig, enthousiast
〈vaak vóór bijvoeglijk naamwoord; informeel〉omvangrijkdik, reuze-, enorm
voorbeelden:
1   Great Britain Groot-Brittannië
     Greater London Groot Londen
     a great occasion een belangrijke gelegenheid
     the Great Powers de grote mogendheden
     the Great Wall of China de Chinese Muur
2   great thoughts verheven gedachten
3   a great crisis een ernstige crisis
     a great loss een zwaar verlies
4   a great deal heel wat
     a great many heel wat, een heleboel
5   live to a great age een hoge leeftijd bereiken
6   a great reader een verwoed lezer
7   a great big tree een kanjer van een boom
the great beyond het hiernamaals
     Great Dane Deense dog
     Great Divide hoofdwaterscheiding 〈in het bijzonder Rocky Mountains〉; 〈figuurlijk〉grens tussen leven en dood
     great crested grebe fuut
     〈slang〉 go great guns veel succes hebben, als een trein lopen
     at great length uitvoerig
     go to great lengths erg ver gaan, erg zijn best doen
     he's a great one for forgetting his diary hij vergeet altijd maar zijn agenda
     no great shakes niets bijzonders, niet iets om over naar huis te schrijven
     be in great spirits opgewekt zijn
     set great store by/on grote waarde hechten aan
     the greatest thing since sliced bread iets fantastisch
     great tit(mouse) koolmees
     the Great War de Eerste Wereldoorlog
III 〈bijvoeglijk naamwoord, predicatief〉
goedbedreven, handig
geïnteresseerdonderlegd
voorbeelden:
1   he is great at golf hij is een geweldige golfer
2   be great on erg veel weten over
————————
great3
〈bijwoord〉 〈informeel〉
uitstekendheel goed
voorbeelden:
1   she sings great zij zingt geweldig

English-Dutch dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Great — (gr[=a]t), a. [Compar. {Greater}; superl. {Greatest}.] [OE. gret, great, AS. gre[ a]t; akin to OS. & LG. gr[=o]t, D. groot, OHG. gr[=o]z, G. gross. Cf. {Groat} the coin.] 1. Large in space; of much size; big; immense; enormous; expanded; opposed… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Great go — Great Great (gr[=a]t), a. [Compar. {Greater}; superl. {Greatest}.] [OE. gret, great, AS. gre[ a]t; akin to OS. & LG. gr[=o]t, D. groot, OHG. gr[=o]z, G. gross. Cf. {Groat} the coin.] 1. Large in space; of much size; big; immense; enormous;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • great — [grāt] adj. [ME grete < OE great, akin to Ger gross, Du groot < IE base * ghrēu , rub hard over, crumble > GRIT, Welsh gro, sand: basic sense “coarse, coarsegrained”] 1. of much more than ordinary size, extent, volume, etc.; esp., a)… …   English World dictionary

 • Great DJ — «Great DJ» Sencillo de The Ting Tings del álbum We Started Nothing Formato CD Single, Descarga digital Género(s) Dance pop/Indie pop Discográfica …   Wikipedia Español

 • great — O.E. great big, tall, thick, stout; coarse, from W.Gmc. *grautaz coarse, thick (Cf. O.S. grot, O.Fris. grat, Du. groot, Ger. groß great ). Said to have meant originally big in size, coarse, and, if so, perhaps from PIE root *ghreu to rub, grind.… …   Etymology dictionary

 • great — great; great·en; great·hearted; great·heart·ed·ly; great·heart·ed·ness; great·ly; great·ness; Great; …   English syllables

 • great- — [greıt] prefix 1.) great grandfather/great grandmother/great aunt/great uncle the ↑grandfather, ↑grandmother etc of your parents 2.) great grandchild/great granddaughter etc the grandchildren of your child …   Dictionary of contemporary English

 • great — ► ADJECTIVE 1) of an extent, amount, or intensity considerably above average. 2) of ability, quality, or eminence considerably above average. 3) informal excellent. 4) most important: the great thing is the challenge. 5) particularly deserving a… …   English terms dictionary

 • Great — may mean:* Greatness, the state of being superior, majestic, transcendent, or divine * GREAT, Gang Resistance Education and Training * GReAT, Graph Rewriting and Transformation, a Model Transformation Language * Great (film), a British animated… …   Wikipedia

 • great- — [grāt] 〚/span> GREAT, taken as intensifier〛 combining form older (or younger) by one generation: each additional great shows one further generation removed [great aunt, great great grandson] * * * …   Universalium

 • great- — [grāt] [< GREAT, taken as intensifier] combining form older (or younger) by one generation: each additional great shows one further generation removed [great aunt, great great grandson] …   English World dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.